För dig som är bostadsrättsinnehavare

Det är några saker som skiljer ett boende i hyresrätt och i bostadsrätt åt. Här nedan har vi samlat ihop några av de saker som gäller specifikt för den som innehar nyttjanderätt till en lägenhet.
Bostadsrättshavaren ska på egen bekostnad hålla det inre av lägenheten i gott skick. Detta gäller även mark, förråd, garage och andra lägenhetskomplement som kan ingå i upplåtelsen. Bostadsrättsinnehavaren ansvarar även för samtliga installationer i lägenheten som installerats av bostadsrättsinnehavaren eller tidigare innehavare av lägenheter.
Mer information kommer att finns tillgängligt längre fram under menyfliken "Föreningen" och sedan "Diverse dokument".

Hemförsäkring

OBS! Alla måste ha en egen hemförsäkring! Även ett bostadsrättstillägg måste tecknas på din hemförsäkring!

Lägenhetsunderhåll

Som bostadsrättsinnehavare svarar du för underhållet av lägenheten. Vi hänvisar till bladet ”Underhållsansvar för bostadsrätten” för mer exakt information om vad du ansvarar för och vad föreningen ansvarar för.
Underhållsansvar av bostadsrätten.pdf

Renovering

Större ändringar och renoveringar i lägenheterna kräver att du informerar HSB genom att fylla i och skicka in nedan blankett, innan arbetet påbörjas.
Exempel på större ändringar är renovering av badrum, ändring av planlösning, ändring av bärande vägg, arbete med vattenledningar och el.
I de fall du gör en förändring på en bärande vägg, kommer HSB efter arbetet att göra en fastighetsbesiktning (kostnaden fr detta står du som medlem för).
Är du osäker på vad som krävs, kontakta HSB för rådgivning.

Observera att blanketten om ändring i lägenhet måste vara förvaltaren (HSB) tillhanda senast tre veckor innan renoveringsstart. Detta för att förvaltaren ska hinna gå igenom ärendet.

 

Arbete under ansvar - störande arbeten
Att renovera är roligt men innebär också ett stort ansvar gentemot sina grannar. För att alla ska trivas med sitt boende inom Söderby 2:14 har ett antal regler tagits fram för just renoveringsarbeten, se nedan.

Regler vid renovering 2020.pdf
Information om renovering.pdf
Ändring i lgh - Ifyllbar blankett.pdf

Regler för byte av köksfläkt

Många som renoverar sina kök vill även byta ut den gamla köksfläkten. Vi vill göra alla uppmärksamma på att det inte är tillåtet att ansluta en ny fläkt med motor till ventilationen. Gör ni det så förstör ni ventilationen i hela huset och ert matos trycks in till era grannar. Dock är det helt ok att koppla in själva fläkten då syftet är att suga upp matoset genom kolfiltret. Är ni osäkra på vilka köksfläktar som är tillåtna i fastigheten kontakta då HSB.

Andrahandsuthyrning

Ibland kan det finnas anledning till att hyra ut sin lägenhet i andra hand. Detta måste dock alltid godkännas av föreningens styrelse innan det kan ske. Du ansöker genom att fylla i blanketterna nedan och skicka till HSB
Andrahandsupplatelse.pdf

Vill du sälja

Du som köpt din lägenhet kan när som helst sälja den. Tänk på att du som befintlig ägare måste begära utträde ur föreningen och att köparen måste begära inträde i föreningen, se blanketten nedan. Dessutom ska det tecknas överlåtelseavtal osv. Kontakta vår förvaltare HSB när du står i begrepp att sälja så ser de till att det blir rätt.

OBS! Kom ihåg att återlämna samtliga nycklar till allmänna utrymmen till Brandbergens Låshörna, Träffgatan 1.
Tel. 08-777 11 11

Ansökan om utträde och inträde.pdf

Vill du sälja via en mäklare?

Då kan vi tipsa dig om att ta kontakt med Mäklarringen i Haninge. De har lång erfarenhet av försäljningar och ett brett kontaktnät, det är inte ovanligt att de har tänkbara spekulanter till en lägenhet redan innan visning.

Det är också Mäklarringen som får i uppdrag att sälja lägenheter i de fall som föreningen säljer, t.ex. när en hyresgäst flyttar ut. Mäklarringen har därför även mycket god kännedom om vår förening och vi kan varmt rekommendera dem.

Obs! Öppnas i nytt fönster

Roger Engblom och Frances Rose
Runstensvägen 6, 136 38 Handen
08-745 82 80