Här finns de kontaktuppgifter du behöver

Vänligen kontakta vår förvaltare HSB via telefon 010-442 11 00 (måndag - fredag kl 08.00 - 16.00 samt torsdagar till kl 18.00.
Mail: service.stockholm@hsb.se
Kontaktformulär: http://www.hsb.se/stockholm

Störningar

Detta sköter Bevakningsassistans som nås på nummer: 08-551 186 26. Hit ringer du om du har en granne som för så pass mycket oväsen att det är till olägenhet för dig, exempelvis en fest med väldigt hög musik sent in på natten. Som första alternativ skall man dock helst försöka knacka på den granne som stör och be dem dämpa sig.


Felparkeringar

P-Service Sköter allt med felparkeringar. De nås på nummer: 0771-77 11 00.
När det kommer till parkeringar utanför porten så är det 15 minuter som gäller. Behöver man stå parkerad en längre tid, exempelvis vid ut- /inflytt & större renoveringar, kontakta styrelsen via info@soderby214.se och be om ett tillfälligt p-tillstånd.


Hissjour – Service

Hisskontakt Norden AB ansvarar för driften av våra hissar.
Felanmälan görs till,                                        
Telefon: 08-480 027 80
Mail: info@hisskontakt.se


Jourtelefon på kvällar och helger

Hit ringer du om en radiator plötsligt springer läck i vardagsrummet eller om något händer i din lägenhet så att all ström slås ut. Är det något akut som händer så är numret: 08-695 00 00. (Jourtiden börjar 16.00 och slutar 08.00)


Styrelsen

Du kan komma i kontakt med styrelsen via e-mail.
E-post: info@soderby214.se