Parabolpolicy

Vi förstår att det kan finnas en vilja att ta in tv-kanaler via paraboler. Dock innebär uppsättning av en parabol att man måste ta hänsyn till ett antal saker. Det har dels med säkerheten för alla boende att göra dels med husens fasader och ytskikt.  Balkongernas räcken tillhör husens fasad och utgör en viktig del i säkerheten av att ha balkong. All form av fastsättning eller montage på dem är skadligt och kan i längden försvaga räcket och dess fästen.  

Parabolpolicy.pdf

Montering
Montering av paraboler i Brf Söderby 2:14 skall uppfylla flera villkor och i alla lägen ska man söka tillstånd från bostadsrättsföreningen. Tillstånd ges genom att skriftligt avtal tecknas mellan bostadsrättsföreningen och lägenhetsinnehavaren.

 

Regler för montering av paraboler
Följande regler gäller för paraboluppsättning inom bostadsrättsföreningen:

■ Paraboler får under inga omständigheter monteras på andra platser än inom balkonger.
■ Paraboler skall monteras ordentligt inom balkongutrymmet och inte på något sätt utgöra någon fara för andra människor. Ingen del av parabolen får sticka ut över räcket.
■ Inga hål får borras i väggar, balkongens konstruktioner, balkongräcke eller fönsterkonstruktioner.
■ Inga kablar får hänga eller ledas utanför balkongen.
■ Parabolen skall inte medföra driftstörningar för tekniska installationer inom fastigheten.
■ Paraboler måste placeras på stadigt fundament på balkongens golv eller fästas på en stång som spänns mellan balkongens golv och tak utan att skruvas fast i borrhål.
■ Parabolen får inte heller placeras så att den stör granne.
■ Om parabolen har större diameter än 1,10 m krävs det bygglov från Haninge Kommun . Om det är text på parabolen som är högre än 10 cm och bredare än 30 cm betraktas parabolen som en reklamskylt och är bygglovpliktig även om den är mindre än 1,1 meter.
■ Parabol får inte monteras inne i lägenhet om det samtidigt kräver att fönster hålls öppna för att signal ska nå parabolen.
■ Paraboler får inte sättas upp utanför fönster, på husets ytterväggar, på takytor etc.

Monteringshjälpmedel

Nedan följer två varianter av godkända tillbehör för montering. De tillhandahålls av Satellitproffsen och går att beställa via deras hemsida www.satpro.se
Det föreslagna röret spänner mellan golv och tak på balkongen. Vare sig borrning eller skruvning behövs då.