Parkering

Följande parkeringsmöjligheter finns inom Söderby 2:14, totalt 386 st.
 
- Varmgarage vid vändplanen på Tvillingarnas gata

- Kallgarage på väg ner mot vändplanen på Tvillingarnas gata
- Utomhus parkering framför höghuset på Tvillingarnas gata
- Kallgarage på Oxens gata snett bakom höghuset

Priser:
Kallgarage: Kontakta HSB för senaste priserna      

Varmgarage : Kontakta HSB för senaste priserna 

Uteplats: Kontakta HSB för senaste priserna         


Vill du hyra en p-plats, byta en p-plats eller säga upp din plats?
Kontakta HSB via www.hsb.se/stockholm eller ring 010-442 11 00

Garagekort

Passersystem garage
Ta alltid med legitimation samt senaste avgifts-/hyresavi. Är du ny garagehyresgäst, vänligen ta med ditt kontrakt. Endast kontraktsinnehavare kan hämta kort/tag till passersystem. Taggarna till passersystemet hämtas hos Brandbergens Låshörna.

Ni erbjuds även att på egen bekostnad köpa en sändare för fjärröppning av garageporten. Medtag senaste hyresavin samt legitimation till Brandbergens Låshörna vid beställning/köp av dessa. Detta gäller även om du behöver köpa fler taggar.

Brandbergens Låshörna
Träffgatan 1
136 44 Handen
För öppettider, se www.lashornan.se

Korttids parkering utanför porten

För att alla i lugn och ro ska få möjlighet att hinna lasta in och ur varor, väskor och annat i sina bilar har vi utökat tiden som man får stå parkerad utanför porten eller inne på gården till 15 minuter. 

Ser du en bil som står felparkerad? Kontakta då P-Service på telefonnummer:
0771-77 11 00.

Vid större renoveringar eller vid in- & utflytt kan man ansöka om ett tidsbegränsat parkeringstillstånd. Detta beviljas av styrelsen. Maila oss på info@soderby214.se.