Trivsel

Det är viktigt att alla trivs med att bo i Söderby 2:14 oavsett om man äger sin lägenhet eller om man hyr den. Ofta räcker det med att själv tänka tanken - hur vill jag själv ha det, hur vill jag bli bemött, när tycker jag att någon annan stör?
Samtidigt har vi alla olika tolerensnivåer och saker är olika viktiga för oss. För att ge alla boende en gemensam trivselgrund har så kallade Trivselriktlinjer sammanställts. Klicka på länken nedan för att komma till dem.

Trivsel och ordningsregler.pdf

Brandföreskrifter

Det finns brandföreskrifter som säger att trapphusen skall hållas fria från tillhörigheter som utgör brandfara och/eller begränsar framkomligheten. Dessa föreskrifter skall respekteras. Alltså, inga barnvagnar, cyklar eller annat i trappuppgångarna. Förutom att utgöra en fara om olyckan skulle vara framme, begränsar de lokalvårdarnas möjligheter och skyldigheter att hålla rent.
Läs mer här

Trivsel i tvättstugan

Tvättstugorna är en viktig serviceinrättning för alla som bor inom Söderby 2:14. För att alla ska kunna nyttja dem på lika villkor är det viktigt att hjälpas åt att hålla dem trevliga. Följ därför föreningens tvättstuge regler, de finns uppsatta i tvättstugorna och återfinns även härunder. Ett bra riktmärke är att tänka på hur du själv vill att det ska se ut när du påbörjar din tvättid.  
Regler för tvättstugan.pdf

Störningsjour

Vårt område bevakas under kvällar och nätter av Bevakningsassistans. De ser till att vi alla bor tryggt och säkert och att det är lugnt i hela vårt område, såväl kring våra lägenheter som i garagen och parkeringsplatserna.
Vår förening har ett eget telefonnr hos dem som du kan ringa dygnet runt om något inträffar.
08-551 186 26

Fyrverkerier

Fyrverkerier är fantastiska, men inte helt ofarliga. Var därför noga med att följa myndigheternas regelverk!


Regler för raketer med styrpinne

"Från och med 1 juni 2019 krävs både tillstånd från kommunen samt särskild utbildning för användandet av raketer med styrpinne. Kravet gäller även raketer som är inköpta före lagändringen. Övriga typer av fyrverkerier påverkas inte av den ändrade bestämmelsen. För mer information se Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB eller kontakta din kommun eller polisen."

Klotter

Föreningen arbetar för ett vackert och rent område. Vi accepterar därför inget klotter, olaglig graffitti eller olaga affischering inom vårt område. Vi har därför tagit fram en klotterpolicy.

Klotterpolicy_201501.pdf

Fågelbon

Vi bor i ett grönt område med många träd som lockar fåglar. Föreningen är medveten om att detta inte alltid är trevligt och har därför tagit fram riktlinjer gällande borttagning av fågelbon.

Policy fågelbon_201503.pdf